Küpsiste kasutamine ja privaatsustingimused

Sekk.ee veebilehe isikuandmete vastutav töötleja on Sekk Autokaubad OÜ ning küsimuste korral kirjuta info@sekk.ee

 

Sekk Autokaubad OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid või on varasemalt kasutanud meie teenuseid.

1. Mõisted

 

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

 

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte või edastavad Sekk Autokaubad OÜ-le infot. Näiteks Sekk Autokaubad OÜ-ga meili teel ühenduse võtmine.

2. Üldtingimuste töötlemine

 

Kinnitades privaatsustingimused annad õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

 

Sekk Autokaubad OÜ kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 

    kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutaja poolt infopäringu esitamisel, et tema päringule vastata;

    veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

 

3. Isikuandmete kasutamine

 

Sekk Autokaubad OÜ kasutab isikuandmeid kasutaja päringule vastamiseks, kasutajaga suhtlemiseks.

 

Sekk Autokaubad OÜ kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

 

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

 

Kolmas isik on Sekk Autokaubad OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Sekk Autokaubad OÜ kasutajale teenuseid.

5. Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

 

Sekk Autokaubad OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

 

Sekk Autokaubad OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

6. Kasutaja õigused

 

Kasutajal on õigus igal ajal:

 

    avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;

    nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist;

    nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

 

Kui kasutajal on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Sekk Autokaubad OÜ on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil info@sekk.ee.

 

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

7. Küpsised

 

Sekk.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

 

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

 

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

 

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: Chrome, Internet Explorer.

 

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Sekk Autokaubad OÜ Google Analytics abil, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.